Over ons – About us

Indoles Precision is een platform voor precisie-positioneer toepassingen. Gebruikers en leveranciers van producten waarbij nauwkeurig positioneren een rol speelt treffen zich in een omgeving waar een doelgerichte en effectieve uitwisseling over vraagstukken en oplossingen plaatsvindt, onder het motto Hoe kunnen we elkaar helpen?

Bij iedere zakelijke transactie is een aanbieder en een afnemer van een dienst of product betrokken. De rol van I-P in dit proces is helpen deze uitwisseling, deze dialoog efficiƫnt en helder te laten verlopen, als de smeerolie tussen schroef en moer. I-P gelooft in duurzame relaties en dat win-win situaties de fundamentele basis hiervoor vormen: een oplossing is alleen geslaagd als zij voor iedereen werkt. De mens staat hierbij altijd centraal, want ofschoon het gaat om high tech oplossingen wordt op menselijk niveau uiteindelijk bepaald of de samenwerking op lange termijn een succes is.

Indoles Precision is a platform for precision-positioning applications. Users and suppliers of products where accurate positioning is crucial, meet in an environment where a targeted and effective exchange about issues and solutions are enabled, under the motto How can we help each other?

For every business transaction a provider and a customer of a service or product are involved. The role of I-P in this process is to help this exchange, this communication to run efficiently and clearly, as the lubricating oil between a spindle screw and nut. I-P believes in sustainable relationships and that win-win situations form the fundamental basis for this: a solution is only successful if it works for everyone. People are always at the center of attention here, because even though high-tech solutions are concerned, it is ultimately determined at the human level whether the long-term cooperation is a success.