Over ons – About us

Indoles Precision is een platform voor gebruikers en leveranciers van producten voor toepassingen waarbij nauwkeurig bewegen en positioneren essentieel is. Wij creëren een omgeving waarin een doelgerichte en effectieve uitwisseling van wensen en mogelijkheden plaats kan vinden. Omdat de mens hierin een sleutelrol vervult richten we ons op het helpen van mensen, met state-of-the-art oplossingen.

De firma werd in 2016 door Hans van Winden opgericht, met als doel de communicatiekloof te overbruggen tussen de fabrikanten en gebruikers van nauwkeurige positioneersystemen, zowel in de research als de in de OEM industrie. Leveranciers richten zich doorgaans op het maken van producten van het hoogste niveau, gedreven door wat de technologie mogelijk maakt. Voor de gebruikers echter is het oplossen van hun positioneer vraagstuk het belangrijkst. Indoles Precision helpt hier met kennis en aandacht een wederzijds rendabele en duurzame samenwerking op te bouwen.

Indoles Precision is a platform for users and suppliers of products for applications where accurate motion and positioning is crucial. We create an environment where a targeted and effective exchange about requirements and possibilities is enabled. Since humans are the key factor we focus on helping people out, with state-of-the-art solutions.

The company was founded in 2016 by Hans van Winden, with the purpose to bridge the gap in the communication between the manufacturers and users of accurate positioning products, for both research and the OEM equipment industry. Manufacturers typically focus on making top-level products, driven by what the technology allows for. For the users however, a solution for their positioning challenge is most important. Indoles Precision here helps to build a mutually beneficial and sustainable cooperation with know-how and care.