Piezomotion is een in Florida, VS, gevestigde onderneming, leidend in de ontwikkeling en fabricage van piëzo-elektrische aandrijf technologieën die gebaseerd zijn op het gepatenteerde staande golf (ultrasone) principe. De piëzo-kerntechnologie vervangt traditionele kleine nauwkeurige roterende en lineaire motoren en actuatoren door aanzienlijke prestatieverbeteringen te bieden met verhoogde efficiëntie en lagere cost of ownership.

Piezomotion is a Florida, USA, based company leading in the design and manufacture of piezoelectric motion technologies, based upon the patented standing wave (ultrasonic)  principle. It´s core piezo technology replaces traditional small-size precision rotary and linear motors and actuators by providing significant performance improvements with increased efficiency and lower cost of ownership.