Piezomotion is een in Florida, VS, gevestigde onderneming, leidend in de ontwikkeling en fabricage van piëzo-elektrische aandrijf technologieën die gebaseerd zijn op het gepatenteerde staande golf (ultrasone) principe. De piëzo-kerntechnologie vervangt traditionele kleine nauwkeurige roterende en lineaire motoren en actuatoren door aanzienlijke prestatieverbeteringen te bieden met verhoogde efficiëntie en lagere cost of ownership.

Piezomotion is a Florida, USA, based company leading in the design and manufacture of piezoelectric motion technologies, based upon the patented standing wave (ultrasonic)  principle. It´s core piezo technology replaces traditional small-size precision rotary and linear motors and actuators by providing significant performance improvements with increased efficiency and lower cost of ownership.

Piezo Motion Joins Forces with Motion Control Products to Propel Forward-Thinking, High-Performing Piezoelectric Motors in the UK