Per 1 maart 2021 is Indoles Precision de samenwerking aangegaan met Precibeo AB. Precibeo, gevestigd in het Zweedse Uppsala, ontwikkelt lineaire sledes op basis van de Piezomotor LEGS aandrijf principe. Deze maken een relatief hoge aandijfkracht en cm slag mogelijk in een compacte bouwvorm, inclusief positie encoder. De besturing dmv een joy stick maakt deze sledes ideaal voor toepassingen in de research omgeving voor bv de microscopie, biotechnologie of halfgeleider instellingen. Klanten specifieke OEM oplossingen voor de industrie zijn echter ook mogelijk. I-P zal Precibeo applicaties ondersteunen in de BeNeLux.


Since March 1, 21 Indoles Precision Indoles Precision has started the cooperation with Precibeo AB. Precibeo, located in the Swedisch town of Uppsale, developes linear stages on basis of the Piezomotor LEGS drive principle. This allows for a relatively high drive force and cm stoke in a compact design, including position encoder. The control via a joy-stick makes these stages ideal for applications in the reasearch environment for e.g. microscopy, bio-technology of semiconductor organisations. Custumer specific OEM solutions for the industry however are also possible. I-P will support Precibeo applications in the BeNeLux.

Precibeo AB

Hans van Winden