De Precisiebeurs in ’s Hertogenbosch was ook dit jaar weer een groot succes wat betreft netwerken en samenwerken. Dit evenement trekt steeds meer bedrijven en bezoekers uit de hele Europese regio vanwege het unieke en hoogwaardige hightech aanbod. Wij vonden het geweldig om weer deel te kunnen nemen en willen het Mikrocentrum bedanken voor de perfecte organisatie, evenals iedereen die zich heeft ingezet om mensen op dit gebied bij elkaar te brengen. Uiteindelijk zijn het mensen die dingen laten werken.

The Precision Fair in ’s Hertogenbosch this year was again a great success in terms of networking and collaboration. This event is increasingly attracting companies and visitors from all over the European region, due to its unique offering of high-quality high-tech content. We enjoyed participating and would like to thank the Mikrocentrum for the perfect organization, as well as anyone who contributed to bringing people in this field together. In the end, it’s humans who make things work.